Input:

Co se započítává do limitu pro registraci k DPH

1.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Co vše se započítává do splnění limitu přihlášení se jako plátce DPH pro rok 2012 (750 tisíc) pro neziskové organizace? Jsou zde započítány i dary, investiční fond a fond odměn, které si organizace tvoří?

Odpověď:

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) je stále limitem pro povinnou registraci obrat 1 000 000 Kč za nejbližších 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.