Input:

Cizí majetek v budově školy

21.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola, PO zřizovaná krajem, úč. ve zjednodušeném rozsahu. Na chodbě školy je umístěný cizí nápojový automat na základě nájemní smlouvy, kde je účelem nájmu "provozování prodejního automatu za účelem občerstvení žáků a zaměstnanců školy". Nájemce platí škole nájem za plochu a elektřinu+vodu. Má být tento cizí automat zaúčtován na podrozvahu (účet 968) a zahrnutý do inventur? Pokud ano, na základě čeho (protokol, oznámení?) zaúčtujeme hodnotu majetku?