Input:

Čipový systém v jídelně

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše ZŠ zavádí do školní jídelny čipový systém. Nejsem si jistá účtováním těchto čipů. Jak zaúčtovat fakturu, do nákladů nebo na sklad? Čipy budou vratné, jak zaúčtovat prodej na zálohu, vrácení čipu nebo jeho ztrátu?

Odpověď:

Právní předpisy ke stravování žáků záležitosti související s čipovými kartami neupravují. V praxi je možné použít různé způsoby účtování o těchto operacích. U stravování žáků školy se nejedná o doplňkovou činnost. Proto by případné náklady