Input:

Cestovní náhrady - nutnost předložení jízdenky

8.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. Ve vnitřním předpisu, který upravuje poskytování a účtování cestovních náhrad, je uvedeno: "Náhrady jízdních výdajů (§ 175) - Při použití veřejného dopravního prostředku bude jízdné hrazeno v prokázané výši, tzn. pouze po předložení originálu jízdenky. V případě nepředložení jízdenky nebudou tyto výdaje proplaceny. Čestným prohlášením nelze tyto doklady o jízdních výdajích nahrazovat." Nedochází tím, že zaměstnavatel nebude