Input:

Čerpání rezervního fondu

28.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

K 31. 12. 2010 jsem zaúčtovala nesoulad mezi náklady a výnosy na dohadnou položku aktivní 388/648, protože nám nadřízený orgán krajský úřad nestihl v patřičné lhůtě (tj. k 31. 12. 2010) povolit čerpání rezervního fondu. V roce 2011, kdy dojde k povolení čerpání, jsem potom zaúčtovala jen 413/388. Je toto v rozporu s rozpočtovými pravidly? Přitom krajský úřad nechtěl, abychom vykázali ztrátu hospodaření, když máme finanční prostředky na rezervním