Input:

Čerpání rezervního fondu (účet 413)

25.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola - příspěvková organizace. Od zřizovatele máme schválené čerpání rezervního fondu na zhoršený hospodářský výsledek (náklady na provoz jsou již začátkem roku vyšší než výnosy - předpokládáme, že do konce roku se situace nezmění). Podle dostupných informací (školení, příručky) je možné čerpání z rezervního fondu (účet 414). Zde ovšem máme jen účelově vázané dary od dárců. Potřebovali bychom čerpat z rezervního fondu tvořeného ziskem minulých