Input:

Časové rozlišení při čtvrtletních účetních závěrkách

5.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola zřízená obcí. Jak je to s časovým rozlišením při čtvrtletních účetních závěrkách? Musím do závěrky za I. čtvrtletí proúčtovat např. fakturu za telefony za březen, kterou dostanu až v dubnu, za zpracování mezd za březen, kterou dostanu až v dubnu atd.? Nebo mohu tyto případy zaúčtovat až do dubna?

Odpověď:

Metodu časového rozlišování je třeba upravit ve vnitřním předpisu. Pokud se rozhodnete, že pravidelně se