Input:

Bezúplatně převzatý a částečně opotřebený dlouhodobý majetek

12.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřizovaná městem. Na podrozvahovém účtu vedeme majetek pořízený z EHP Norsko - grant, který realizovalo město. Majetek užíváme a po 5-ti letech přechází do našeho vlastnictví. Poté co majetek převedeme do našeho majetku, musíme ho odepisovat?

Odpověď:

Bezúplatně převzatý a částečně opotřebený dlouhodobý majetek se ocení reprodukční pořizovací cenou, která bude představovat zůstatkovou cenu. Současně se stanoví doba