Input:

Bezplatné přijetí služby jako daru

31.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

PO zřízená ÚSC (domov pro seniory) sjednala pro své klienty kulturní vystoupení. Bylo dohodnuto, že vystoupení bude poskytnuto bezplatně. Ředitel organizace podepsal s interprety darovací smlouvy, kde předmětem daru je "umělecký výkon, hudební vystoupení, bez nároku na odměnu". Ve smlouvě je dále uvedeno, že se "dárce zříká honoráře ve výši ... Kč a obdarovaný tento dar přijímá."

Jak o takové skutečnosti účtovat a zda vůbec?

Pravidla zřizovatele a