Input:

Archivace formulářů

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Po jakou dobu je nutno uchovávat (archivovat) podepsané formuláře "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"? Podle mého názoru se jedná o doklad k dani z příjmu FO, kde je doba archivace 3, resp. 4 roky podle § 148 daňového řádu - Lhůta pro stanovení daně. Není tedy nutné uchovávat po dobu 10, resp. 30 let, jako účetní a ostatní mzdové doklady.

Odpověď:

Souhlasím s tazatelem. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.