Input:

2/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2014

č. 2/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2014
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 65. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise konaném v Portoroži ve dnech 15. - 18. září 2014 byly přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1) .
Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 5. listopadu 2015 listinu o přijetí změn harmonogramu.
Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 4. ledna 2015. Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě téhož ustanovení dne 23. listopadu 2015.
Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

 
Změny harmonogramu
Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, 1946
(Portorož, 15. -18. září 2014)
 

11. Počet kosticovců ulovených na jižní polokouli v sezóně 2014/15 na volném moři a v sezóně 2015 v pobřežních oblastech nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.
12. Počet kosticovců ulovených v severním Tichém oceánu a závislých vodách v roce 2015 a v severním Atlantském oceánu v roce 2015 nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.
Poznámka pod čarou 2 v tabulce 1:
K dispozici pro lov původními domorodými obyvateli podle ustanovení odstavce 13 písm. b) bod 3. Limit pro lov pro každý z roků 2015, 2016, 2017 a 2018.
13 (b) 3
(i) Počet zasažených plejtváků myšoků ze západogrónské populace ulovených v souladu s tímto písmenem nesmí překročit 19 v každém z roků 2015, 2016, 2017 a 2018.
(ii) Počet zasažených plejtváků malých z centrální populace ulovených v souladu s tímto písmenem nesmí překročit 12 v žádném z roků 2015, 2016, 2017 a 2018 s tím, že jakákoli nevyužitá