Input:

348/2017 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

č. 348/2017 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2017,
kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
Ministerstvo financí stanoví podle § 50a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o