Input:

330/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

č. 330/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
[zrušeno č. 410/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016.
2. Nařízení vlády č. 329/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
14 350
15 560
16 880
18 320
19 880
21 560
23 390
25 380
27 540
29 880
32 420
do 6 let
2
14 890
16 150
17 520
19 010
20 630
22 380
24 280
26 340
28 570
31 010
33 640
do 9 let
3
15 440
16 750
18 170
19 720
21 400
23 220
25 180
27 330
29 640
32 170
34 910
do 12 let
4
16 020
17 380
18 860
20 460
22 200
24 090
26 130
28 360
30 760
33 380
36 210
do 15 let
5
16 620
18 040
19 570
21 230
23 030
24 990
27 120
29 420
31 910
34 630
37 570
do 18 let
6
17 250
18 710
20 310
22 020
23 890
25 930
28 130
30 520
33 120
35 930
38 980
do 21 let
7
17 890
19 410
21 060
22 850
24 800
26 900
29 190
31 660
34 360
37 280
40 450
do 24 let
8
18 570
20 140
21 860
23 710
25 720
27 910
30 280
32 860
35 650
38 670
41 970
do 27 let
9
19 270
20 900
22 680
24 600
26 690
28 960
31 420
34 090
36 990
40 130
43 540
do 30 let
10
19 980
21 680
23 530
25 530
27 690
30 050
32 600
35 360
38 370
41 640
45 170
do 33 let
11
20 730
22 500
24 400
26 480
28 730
31 170
33 830
36 700
39 820
43 200
46 870
nad 33 let
12
21 510
23 340
25 330
27 470
29 810
32 350
35 090
38 080
41 310
44 820
48 620
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
 
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
15 780
17 120
18 580
20 160
21 880
23 730
25 730
27 920
30 300
32 880
35 670
do 6 let
2
16 380
17 770
19 280
20 910
22 700
24 620
26 710
28 980
31 430
34 120
37 010
do 9 let
3
16 990
18 420
19 990
21 700
23 540
25 550
27 710
30 060
32 610
35 400
38 400