Input:

222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
263/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
352/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
391/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
441/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
395/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací”).
§ 2
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
§ 3
Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, se zrušuje.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Katalog prací ve veřejných službách a s právě
A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd
 
Část, díl, povolání
Platová třída
1. ČÁST
 
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.01
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1 - 11
1.01.02
SEKRETÁŘ
4 - 6
1.01.03
ASISTENT
7 - 13
1.01.04
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4 - 12
1.01.05
REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6 - 8, 10
1.01.06
PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3 - 13
1.01.07
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6 - 12
1.01.08
KONTROLOR
7 - 13
1.01.09
INTERNÍ AUDITOR
10 - 13
1.01.10
MANAŽER KVALITY
8 - 14
1.01.11
BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6 - 12
1.01.12
KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK
8 - 13
1.01.13
REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
10 - 14
1.01.14
STATISTIK
4 - 12
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01
PERSONALISTA
7 - 13
1.02.02
MZDOVÝ ÚČETNÍ
7 - 10
1.02.03
ÚČETNÍ
6 - 12
1.02.04
ROZPOČTÁŘ
7 - 12
1.02.05
FINANČNÍ REFERENT
7 - 12
1.02.06
POKLADNÍK
4 - 7
1.02.07
OBCHODNÍ REFERENT
7 - 12
1.02.08
ZÁSOBOVAČ
7 - 9
1.02.09
PROPAGAČNÍ REFERENT
7 - 9
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1.03.01
PROGRAMÁTOR
8 - 12
1.03.02
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
8 - 13
1.03.03
SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
11 - 13
1.03.04
PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11 - 14
1.03.05
SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU
11 - 13
1.03.06
ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII
10 - 13
1.03.07
VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
13, 14
1.03.08
OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII
5 - 9
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
1.04.01
TECHNOLOG
7 - 12
1.04.02
INVESTIČNÍ REFERENT
9 - 13
1.04.03
MISTR
8 - 11
1.04.04
DISPEČER
8 - 10
1.04.05
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
8 - 10
1.04.06
METROLOG
8 - 11
1.04.07
REVIZNÍ TECHNIK
8, 9
1.04.08
TECHNICKY PRACOVNÍK
7 - 12
1.04.09
PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY
8 - 13
1.04.10
BALISTIK
8 - 10
1.04.11
DOPRAVNÍ REFERENT
6 - 10
1.04.12
PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR
7 - 13
1.04.13
ARCHITEKT (URBANISTA)
10 - 14
1.04.14
ZAHRADNÍ ARCHITEKT
7 - 12
DÍL 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01
PSYCHOLOG
10 - 13
1.05.02
LABORANT
2 - 9
1.05.03
PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK
10 - 13
1.05.04
KAPLAN
11 - 13