Input:

161/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 161/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. dubna 2001,
kterou se stanoví rozhodná