Input:

116/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 116/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 25. dubna 2019
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001